بسته مقاومتهای پر کاربرد

این بسته شامل 10 عدد از هر کدام ار  مقاومتهای فهرست زیر می باشد:(جمعا 100 عدد مقاوت پر کاربرد زیر 1 کیلو اهم)

10 اهم / 33 اهم / 56 اهم / 100 اهم / 220 اهم / 330 اهم / 470 اهم / 560 اهم / 680 اهم / 820 اهم .

5,000تومان بدون مالیات.

در انبار موجود نیست