پروگرامرها

به طور خلاصه پروگرامر ها ابزارهایی هستند برای انتقال برنامه های نوشته شده کاربران در کامپایلرهای مختلف از روی کامپیوتر به آی سی مورد نظر.

ما در شرکت نوآوران الکترونیک انواع بسیار متنوعی از پروگرامرهای مختلف را تولید می نماییم ، برای انتخاب راحتر لطفا ابتدا سری یا خانواده پروسسور یا آی سی خود را از فهرست زیر انتخاب فرمایید.

پروگرامرها 15 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • میکروکنترلر AVR

  انواع پروگرامرهای میکروکنترلر های AVR در اینجا به شما عرضه می شود .

  برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

 • میکروکنترلر PIC

  انواع پروگرامرهای میکروکنترلر های PIC/DSPIC از جمله PICKIT2 و PICKIT3 در اینجا به شما عرضه می شود .

  برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

 • میکروکنترلر ARM

  انواع پروگرامرهای میکروکنترلر های ARM در اینجا به شما عرضه می شود .

  برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

 • میکروکنترلر MCS-51

  انواع پروگرامرهای میکروکنترلر های خانواده MCS-51  مانند 89S51 / 89S52 / 89C51ED2 /  89C51RD2 / 89C55WDدر اینجا به شما عرضه می شود .

  برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

 • پروسسورهای DSP

  انواع پروگرامرهای میکروکنترلر های DSP در اینجا به شما عرضه می شود .

  برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

 • XILINX:FPGA-CPLD

  انواع پروگرامرهای FPGA/CPLD های شرکت XILINX  مانند سری 95XX  و سری SPARTAN (اسپارتان ) در اینجا به شما عرضه می شود .

  برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

 • ALTERA:FPGA-CPLD

  انواع پروگرامرهای FPGA/CPLD های شرکت ALTERA مانند سری CYCLON/APEX/MAX/FLEXدر اینجا به شما عرضه می شود .

  برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

 • حافظه های EEPROM

  انواع پروگرامرهای و کپی کننده های  EEPROM  های سریال مانند سری 24XX/93XX  (2402/2432/2464/9356)در اینجا به شما عرضه می شود .

  برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.