بردهای پروژه

انواع بردهای پروژه با میکروکنترلر های   PIC و  AVR در اینجا به شما عرضه می شود . برد پروژه یا استارتر کیت بردی است که سورس کد تمام پروژه ها را به هر دو زبان C و  Basic همراه خود دارد.

برای مقایسه راحت تر بین چند مدل پروگرامر از گزینه افزودن به مقایسه کنار هر محصول استفاده نمایید.

پروژه هایی مانند : قفل رمز ، دما سنج دیجیتال ، ماشین حساب ، فرکانس متر ، ساعت دیجیتال و... به همراه سورس کد کامل همراه این محصولات عرضه می گردند.

بردهای پروژه 2 محصول وجود دارد

  • 1,800,000تومان

    در این محصول با استفاده  از حداقل قطعات،چندین پروژه عملی با استفاده از میکروکنترلر AVR ارائه شده است. این پروژه ها دارای کاربردهای عملی وآموزشی بسیار گسترده می باشند. مدار به صورت پنج برد مدار چاپی جداگانه طراحی گردیده که یکی از آنها (برد بزرگتر) برد اصلی می باشدو چهار برد دیگر متناسب با هریک از پروژه ها به برد اصلی متصل می شوند.

    1,800,000تومان
  • 1,800,000تومان

    در این محصول با استفاده  از حداقل قطعات،چندین پروژه عملی با استفاده از میکروکنترلر PIC ارائه شده است. این پروژه ها دارای کاربردهای عملی وآموزشی بسیار گسترده می باشند. مدار به صورت پنج برد مدار چاپی جداگانه طراحی گردیده که یکی از آنها (برد بزرگتر) برد اصلی می باشدو چهار برد دیگر متناسب با هریک از پروژه ها به برد اصلی متصل می شوند.

    1,800,000تومان