تابلو روان

نسل سوم تابلو روان با قابلیت نمایش دما و ساعت و همچنین تبدیل به تابلو نمایشگر سیستم های نوبت دهی بانکها و ادارات و ....

تابلو روان  یک محصول وجود دارد.