پروگرامر و کپی کننده حافظه های سری 24 و 25 و 93 مدل NEP111

( 111 )

با استفاده از این برد می توانید توسط کامپیوتر آی سی های حافظه خود را پروگرام و کپی نمایید. یکی از کاربرد های عمده این برد، پروگرام کردن و کپی برداری از آی سی های حافظه برای دستگاه های معیوب مودم اینترنت، وسایل صوتی و تصویری و تلویزیون و ... می باشد.

Ads

650,000تومان بدون مالیات.

585,000تومان بدون مالیات.

100 قلم

پروگرامر و کپی کننده تراشه های سری 24 و 25 و 93
Flash - EEprom
پورت USB
از پورت USB تامین می شود
فایبرگلاس
10
5
120
کارتن مقوایی
 • معرفی محصول

  این برد به عنوان پروگرامر و کپی کننده آی سی های BIOS و حافظه های EEPROM و Flash شناخته می شود. ابن برد طیف وسیعی از آی سی ها را پشتیبانی می کند.

  قابلیت ها

  • برنامه ریزی حافظه های  93XX , 25XX , 24XX از طریق پورت USB کامپیوتر
  • دارای سوکت مجزا برای پروگرام نمودن هر سری از آی سی ها
  • نمایشگر برنامه ریزی (Write)  
  • مناسب جهت استفاده تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری (تلوزیون، گیرنده دیجیتال و ...) و تجهیزات کامپیوتر (مودم، مادربرد و ...)
  • دارای نرم افزاری قوی با محیط کاربری آسان
  • عدم نیاز به تغذیه خارجی (تامین تغذیه از طریق پورت USB)

   

  لیست آی سی های پشتیبانی شده

  SPI series:

  KB90XX:
  KB9010        KB9012        KB9016        KB9018        KB9022


  AKM:
  AK65108        AK6510        AK6512        AK6514        AK6514


  AMIC:
  A25L05PT    A25L05PU    A25L10PT    A25L10PU    A25L20PT
  A25L20PU    A25L40PT    A25L40PU    A25L80PT    A25L80PU
  A25L16PT    A25L16PU    A25L512        A25LS512    A25L010
  A25L020        A25L040        A25LS040    A25L080        A25LS080
  A25L016        A25L032        A25LQ16        A25LQ32A    A25LQ64


  APLUS:
  AF25BC08    AF25BC16    AF25BC32    AF25BC64    AF25BC128
  AF25BC256    

  Boyamicro:
  BY25D512A    BY25D05AS    BY25D10        BY25D20        BY25D40
  BY25D80        BY25D16        BY25Q32BS    BY25Q64AS    BY25Q16AL
  BY25Q32AL    BY25Q64AL    BY25Q128AL    

  CATALYST_CSI:
  CAT25010    CAT25020    CAT25040    CAT25080    CAT25160
  CAT25320    CAT25640    CAT25128    CAT25256    CAT25C01
  CAT25C02    CAT25C03    CAT25C04    CAT25C05    CAT25C08
  CAT25C09    CAT25C16    CAT25C17    CAT25C32    CAT25C33
  CAT25C64    CAT25C65    CAT25C128    CAT25C256    

  EON:
  EN25B05        EN25B05T    EN25B10        EN25B10T    EN25B20
  EN25B20T    EN25B40        EN25B40T    EN25B80        EN25B80T
  EN25B16        EN25B16T    EN25B32        EN25B32T    EN25B64
  EN25B64T    EN25F05        EN25F10        EN25F20        EN25F40
  EN25F80        EN25F16        EN25F32        EN25LF05    EN25LF10
  EN25LF20    EN25LF40    EN25P05        EN25P10        EN25P20
  EN25P40        EN25P80        EN25P16        EN25P32        EN25P64
  EN25Q40        EN25Q80A    EN25Q16A    EN25Q32A    EN25Q32A
  EN25Q32B    EN25Q64        EN25Q128    EN25QH16    EN25QH32
  EN25QH64    EN25QH128    EN25QH256    EN25T80        EN25T16
  EN25F64        

  PMC:
  PM25LD256C    PM25LD512    PM25LD512C    PM25LD010    PM25LD010C
  PM25LD020    PM25LD020C    PM25LD040    PM25LD040C    PM25LV512
  PM25LV512A    PM25LV010    PM25LV010A    PM25LV020    PM25LV040
  PM25LV080B    PM25LV016B    PM25WD020    PM25WD040    

  PFLASH:
  Pm25LV512    Pm25LV010    Pm25LV020    Pm25LV040    Pm25LD512
  Pm25LD010    Pm25LD020    Pm25W020    Pm25LQ512    Pm25LQ010
  Pm25LQ020    Pm25LQ040    Pm25LQ080    Pm25LQ016    Pm25LQ032


  TERRA:
  TS25L512A    TS25L010A    TS25L020A    TS25L16AP    TS25L16BP
  ZP25L16P    TS25L16PE    TS25L80PE    TS25L032A    TS25L40P


  Generalplus:
  GPR25L005E    GPR25L161B    GPR25L020B    

  Actrans:
  AC25LV512    AC25LV010    

  EFST:
  EM25LV512    EM25LV010    F25L004A    F25L008A    F25L016A
  F25L04UA    F25L04P        F25S04P        F25L08P        F25L16P
  F25L32P        F25L32Q        

  EXCELSEMI:
  ES25P10        ES25P20        ES25P40        ES25P80        ES25P16
  ES25P32        ES25M40A    ES25M80A    ES25M16A    

  FIDELIX:
  FM25Q08A    FM25Q16A    FM25Q16B    FM25Q32A    FM25Q64A


  GIANTEC:
  GT25C01        GT25C02        GT25C04        GT25C08        GT25C16
  GT25C32        GT25C32A    GT25C64        GT25C128    GT25C128A
  GT25C256    

  GIGADEVICE:
  GD25D40        GD25D80        GD25F40        GD25F80        GD25Q512
  GD25Q10        GD25Q20        GD25Q40        GD25Q41B    GD25Q80
  GD25Q80B    GD25Q16        GD25Q16B    GD25Q32        GD25Q32B
  GD25Q64        GD25Q64B    GD25Q128B    GD25Q127C    GD25Q128C
  GD25LQ05    GD25LQ10    GD25LQ20    GD25LQ40B    GD25LQ80
  GD25LQ16    GD25LQ32D    GD25LQ64C    GD25LB64C    GD25LQ128C
  GD25LB128D    GD25LQ256C    MD25T80        MD25D20        MD25D40
  MD25D80        MD25D16        MD25Q128    

  ICE:
  ICE25P05    

  ICMIC:
  X25020        X25021        X25040        X25041        X25080
  X25128        X25160        X25170        X25320        X25330
  X25640        X25642        X25650        

  INTEGRAL:
  IN25AA020    IN25AA040    IN25AA080    IN25AA160    

  INTEL:
  QB25F016S33B    QB25F160S33B    QB25F320S33B    QB25F640S33B    QH25F016S33B
  QH25F160S33B    QH25F320S33B    

  ISSI:
  IS25C01        IS25C02        IS25C04        IS25C08        IS25C16
  IS25C32        IS25C32A    IS25C64        IS25C128    IS25C256
  IS25LQ040    IS25WP32    IS25WP64    IS25WP128    

  KHIC:
  KH25L1005    KH25L1005A    KH25L2005    KH25L4005    KH25L4005A
  KH25L512    KH25L512A    KH25L8005    KH25L8036D    

  MACRONIX:
  MX25L1005    MX25L1005A    MX25L1005C    MX25L1006E    MX25L1021E
  MX25L1025C    MX25L1026E    MX25L12805D    MX25L12835E    MX25L12835F
  MX25L12836E    MX25L12839F    MX25L12845E    MX25L12845G    MX25L12845F
  MX25L12865E    MX25L12865F    MX25L12873F    MX25L12875F    MX25L25635E
  MX25L1605    MX25L1605A    MX25L1605D    MX25L1606E    MX25L1633E
  MX25L1635D    MX25L1635E    MX25L1636D    MX25L1636E    MX25L1673E
  MX25L1675E    MX25L2005    MX25L2005C    MX25L2006E    MX25L2026C
  MX25L2026E    MX25L3205    MX25L3205A    MX25L3205D    MX25L3206E
  MX25L3208E    MX25L3225D    MX25L3233F    MX25L3235D    MX25L3235E
  MX25L3236D    MX25L3237D    MX25L3239E    MX25L3273E    MX25L3273F
  MX25L3275E    MX25L4005    MX25L4005A    MX25L4005C    MX25L4006E
  MX25L4026E    MX25L512    MX25L512A    MX25L512C    MX25L5121E
  MX25L6405    MX25L6405D    MX25L6406E    MX25L6408E    MX25L6433F
  MX25L6435E    MX25L6436E    MX25L6439E    MX25L6445E    MX25L6465E
  MX25L6473E    MX25L6473F    MX25L6475E    MX25L51245GZ    MX25L8005
  MX25L8006E    MX25L8008E    MX25L8035E    MX25L8036E    MX25L8073E
  MX25L8075E    MX25R512F    MX25R1035F    MX25R1635F    MX25R2035F
  MX25R3235F    MX25R4035F    MX25R6435F    MX25R8035F    MX25U1001E
  MX25U12835F    MX25U12873F    MX25U1635E    MX25U1635F    MX25U2032E
  MX25U2033E    MX25U3235E    MX25U3235F    MX25U4032E    MX25U4033E
  MX25U4035    MX25U5121E    MX25U6435F    MX25U6473F    MX25U8032E
  MX25U8033E    MX25U8035    MX25U8035E    MX25V1006E    MX25V1035F
  MX25V2006E    MX25V2035F    MX25V512    MX25V512C    MX25V512E
  MX25V512F    MX25V4005    MX25V4006E    MX25V4035    MX25V4035F
  MX25V8005    MX25V8006E    MX25V8035    MX25V8035F    MX66U51235F
  MX66U1G45G    

  MICROCHIP:
  M25AA010A    M25AA020A    M25AA040    M25AA040A    M25AA080
  M25AA080A    M25AA080B    M25AA080C    M25AA080D    M25AA1024
  M25AA128    M25AA160    M25AA160A    M25AA160B    M25AA256
  M25AA320    M25AA512    M25AA640    M25C040        M25C080
  M25C160        M25C320        M25C640        M25LC010A    M25LC020A
  M25LC040    M25LC040A    M25LC080    M25LC080A    M25LC080B
  M25LC080C    M25LC080D    M25LC1024    M25LC128    M25LC160
  M25LC160A    M25LC160B    M25LC256    M25LC320    M25LC512
  M25LC640    

  MICRON:
  N25Q032A    N25Q064A    N25Q256A13    N25Q512A13    N25Q512A83
  N25W256A11    MT25QL128AB    MT25QL256A    MT25QL512A    MT25QL02GC
  N25Q00AA13G    

  MSHINE:
  MS25X512    MS25X10        MS25X20        MS25X40        MS25X80
  MS25X16        MS25X32        

  NANTRONICS:
  N25S10        N25S20        N25S40        N25S16        N25S32
  N25S80        

  NEXFLASH:
  NX25P10        NX25P16        NX25P20        NX25P32        NX25P40
  NX25P80        

  NUMONYX:
  M45PE40        M45PE80        M45PE16        M25P05        M25P05A
  M25P10        M25P10A        M25P20        M25P40        M25P80
  M25P16        M25P32        M25P64        M25P128_ST25P28V6G    M25PE10
  M25PE16        M25PE20        M25PE40        M25PE80        N25Q128A11
  N25Q128A13    

  PCT:
  PCT25LF020A    PCT25VF010A    PCT25VF016B    PCT25VF020A    PCT25VF032B
  PCT25VF040A    PCT25VF040B    PCT25VF080B    

  RAMTRON:
  FM25040        FM25C160    FM25640        FM25CL04    FM25CL64
  FM25L16        FM25L256    FM25L512    FM25W256    

  RENESAS:
  HN58X2502    HN58X2504    HN58X2508    HN58X25128    HN58X2516
  HN58X25256    HN58X2532    HN58X2564    R1EX25002A    R1EX25004A
  R1EX25008A    R1EX25016A    R1EX25032A    R1EX25064A    

  ROHM:
  BR25010        BR25020        BR25040        BR25080        BR25160
  BR25320        BR25H010    BR25H020    BR25H040    BR25H080
  BR25H160    BR25H320    BR25L010    BR25L010    BR25L020
  BR25L040    BR25L080    BR25L160    BR25L320    BR25L640
  BR25S320    BR25S640    BR25S128    BR25S256    BR95010
  BR95020        BR95040        BR95080        BR95160        

  SAIFUN:
  SA25C1024H    SA25C1024L    SA25C512H    SA25C512L    

  SANYO:
  LE25FU106BMA    LE25FU206MA    LE25FU406BMA    LE25FW206M    LE25FW406M
  LE25FW406AM    LE25FW806M    

  SEIKO:
  S-25A010A    S-25A020A    S-25A040A    S-25A080A    S-25A160A
  S-25A320A    S-25A640A    S-25C010A    S-25C020A    S-25C040A
  S-25C080A    S-25C160A    S-25C320A    S-25C640A    

  SIEMENS:
  SLA25010    SLA25020    SLA25040    SLA25080    SLA25160
  SLA25320    SLE25010    SLE25020    SLE25040    SLE25080
  SLE25160    SLE25320    

  SPANSION:
  S25FL001D    S25FL002D    S25FL004A    S25FL004D    S25FL004K
  S25FL008A    S25FL008D    S25FL008K    S25FL016A    S25FL016K
  S25FL032A    S25FL032K    S25FL032P    S25FL040A    S25FL040A_BOT
  S25FL040A_TOP    S25FL064A    S25FL064K    S25FL064P    S25FL116K
  S25FL128K    S25FL128P    S25FL128P    S25FL128L    S25FS128S
  S25FL132K    S25FL164K    S25FL256S    S25FL256L    S25FS256S
  S25FL512S    

  SST:
  SST25LF020A    SST25LF040A    SST25LF080A    SST25VF010    SST25VF010A
  SST25VF016B    SST25VF020    SST25VF020A    SST25VF020B    SST25VF032B
  SST25VF064C    SST25VF040    SST25VF040A    SST25VF040B    SST25VF080B
  SST25VF512    SST25VF512A    

  ST:
  M25C16        M25PX16        M25PX32        M25PX64        M25PX80
  M25W16        M35080-3    M35080-6    M35080V6    M35080VP
  M35160        _160DOWT    _35160WT    M95010        M95010R
  M95010W        M95020        M95020R        M95020W        M95040
  M95040R        M95040W        M95080        M95080R        M95080W
  M95128        M95128R        M95128W        M95160        M95160R
  M95160W        M95256        M95256R        M95256W        M95320
  M95320R        M95320W        M95512R        M95512W        M95640
  M95640R        M95640W        M95M01R        M95M01W        ST25C16
  ST25P05        ST25P05A    ST25P10        ST25P10A    ST25P16
  ST25P20        ST25P32        ST25P40        ST25P64        ST25P80


  WINBOND:
  W25P10        W25P16        W25P20        W25P32        W25P40
  W25P64        W25P80        W25Q10EW    W25Q128JV_IM    W25Q128JV
  W25Q128BV    W25Q128FV    W25Q256FV    W25Q256JV-IQ    W25Q256JV-IM
  W25Q128FW    W25Q16        W25Q16BV    W25Q16CL    W25Q16CV
  W25Q16DV    W25Q16FW    W25Q16V        W25Q20CL    W25Q20EW
  W25Q32        W25Q32BV    W25Q32FV    W25Q32FW    W25Q32V
  W25Q40BL    W25Q40BV    W25Q40CL    W25Q40EW    W25Q64BV
  W25Q64CV    W25Q64FV    W25Q64FW    W25Q64JV_IM    W25Q64JV
  W25Q80BL    W25Q80BV    W25Q80DV    W25Q80EW    W25X05
  W25X05CL    W25X10AV    W25X10BL    W25X10BV    W25X10CL
  W25X10L        W25X10V        W25X16        W25X16AL    W25X16AV
  W25X16BV    W25X16V        W25X20AL    W25X20AV    W25X20BL
  W25X20BV    W25X20CL    W25X20L        W25X20V        W25X32
  W25X32AV    W25X32BV    W25X32V        W25X40AL    W25X40AV
  W25X40BL    W25X40BV    W25X40CL    W25X40L        W25X40V
  W25X64        W25X64BV    W25X64V        W25X80AL    W25X80AV
  W25X80BV    W25X80L        W25X80V        W25M512JV    

  XICOR:
  X25010        X25043        X25045        X25F008        X25F016
  X25F032        X25F064        X5043        X5045        

  ZEMPRO:
  TS25L512A    TS25L010A    TS25L020A    TS25L16AP    TS25L16BP
  TS25L16P    

  Zbit:
  ZB25WD20    ZB25WD40    ZB25WD80    ZB25WD16    ZB25D20
  ZB25D40        ZB25D80        ZB25D16        ZB25VQ20    ZB25VQ40
  ZB25VQ80    ZB25VQ16    ZB25VQ32    ZB25VQ64    ZB25VQ128
  ZB25LQ20    ZB25LQ40    ZB25LQ80    ZB25LQ16    ZB25LQ32


  Berg_Micro:
  BG25Q40A    BG25Q80A    BG25Q16A    BG25Q32A    

  Adesto:
  AT45DB021E    AT45DB041E    AT45DB081E    AT45DB161E    AT45DB321E
  AT45DB322F    AT45DB641E    AT25PE20    AT25PE40    AT25PE80
  AT25PE16    AT25DN256    AT25DQ161    AT25DQ321    AT25SF041
  AT25CY042    AT25DL081    AT25DF081A    AT25SF081    AT25DL161
  AT25SF161    AT25SF321    AT25DF321A    AT25QL321    AT25SL321
  AT25SF641    AT25QF641    AT25SL641    AT25QL641    AT25DF641A
  AT25QL128A    AT25SL128A    AT25SF128A    AT25SL128    

  ATMEL:
  AT45DB011D    AT45DB021D    AT45DB041D    AT45DB081D    AT45DB161D
  AT45DB321D    AT45DB322F    AT45DB641E    AT45DB642D    AT25010
  AT25010A    AT25020        AT25020A    AT25040        AT25040A
  AT25080        AT25080A    AT25080B    AT25160        AT25160A
  AT25160B    AT25320        AT25320A    AT25320B    AT25640
  AT25640A    AT25640B    AT25128        AT25128A    AT25128B
  AT25256        AT25256A    AT25256B    AT25512        AT25DF021
  AT25DF041    AT25DF041A    AT25SF041    AT25DF081    AT25DF081A
  AT25DF161    AT25DF321    AT25DF321A    AT25DF641    AT25F512
  AT25F512A    AT25F512B    AT25F1024    AT25F1024A    AT25F2048
  AT25F2048A    AT25F4096    AT25F4096A    AT25HP256    AT25HP512
  AT26DF041    AT26DF081    AT26DF081A    AT26DF161    AT26DF161A
  AT26DF321    AT26DF321A    AT26F004    

  ACE:
  ACE25A128G    

  ATO:
  ATO25Q32    

  DOUQI:
  DQ25Q64A    

  FMD:
  FT25H02        FT25H04        FT25H08        FT25H16        FT25L02
  FT25L04        

  Fudan:
  FM25F005    FM25F01        FM25F02        FM25F04        FM25Q32


  Genitop:
  GT25Q80A    

  Paragon:
  PN25F04A    

  XMC:
  XM25QW16C    XM25QW32C    XM25QW64C    XM25QW128C    XM25QW256C
  XM25QH40B    XM25QH80B    XM25QH16C    XM25QE16B    XM25QH16B
  XM25QH32C    XM25QH32B    XM25QH64B    XM25QH128A    XM25QH128B
  XM25QH256B    XM25QU41B    XM25QU80B    XM25QU16C    XM25QU32C
  XM25QU64B    XM25QU128B    XM25QU256B    

  XTX:
  XT25F32B    XT25F64B    

  I2C series:

  Atmel:
  AT24C01        AT24C01        AT24C02        AT24C04        AT24C08
  AT24C16        AT24C32        AT24C64        AT24C128    AT24C256
  AT24C512    AT24C1024    

  Adesto:
  RM24C32DS    RM24C64DS    RM24C128DS    RM24C256DS    RM24C512C-L


  ACE:
  ACE24C02    ACE24C04    ACE24C08    ACE24C16    ACE24C32
  ACE24C64    ACE24C128    ACE24C256    ACE24C512    ACE24C1024
  ACE24LC02    ACE24LC04    ACE24LC08    ACE24LC16    

  AiT:
  A24C02        A24C04        A24C08        A24C16        A24C32
  A24C64        A24C128        A24C256        

  AKM:
  AK6002A        AK6003A        AK6004A        AK6008A        AK6010A
  AK6012A        

  Aplus:
  AF24BC01    AF24BC02    AF24BC04    AF24BC08    AF24BC16


  ATC:
  AM24LC21    AM24LC02    AM24LC04    AM24LC08    AM24LC16


  ST:
  M24256        

  Microwire series:

  Microchip:
  M93C86        M93C76        M93C66        M93C56        M93C46
  M93C06        M93LC86        M93LC76        M93LC66B    M93LC66A
  M93LC56        M93LC46B    M93LC46A    

  Atmel:
  AT93C86        AT93C76        AT93C66        AT93C56        AT93C46
  AT93C06        

  ACE:
  ACE93C66    ACE93C56    ACE93C46    ACE93C66_x16    ACE93C56_x16
  ACE93C46_x16    

  AiT:
  A93C66        A93C56        A93C46        A93C66_x16    A93C56_x16
  A93C46_x16    

  AKM:
  AK93C46        AK93C61        AK93C51        AK93C41        AK93C10A
  AK93C95        AK93C85        AK93C75        AK93C65        AK93C55
  AK93C45        

  Aplus:
  AF93BC86    AF93BC66    AF93BC56    AF93BC46    

  ATC:
  AM93LC86    AM93LC66    AM93LC56    AM93LC46

  * به منظور جستجوی میکروکنترلر مورد نظر خود، از ترکیب کلیدهای Ctrl + F استفاده نموده و نام آن را تایپ نمایید.

  مشخصات فیزیکی محصول

  ابعاد برد : طول 10 سانتی متر * عرض 5 سانتی متر
  جنس برد : فایبر گلاس
  قاب : ندارد

  محتویات CD محصول

  Ads
  NEP111 Software
  Datasheets
  Electronic Softwares
  User Manual
  Utilities programs
  autorun.exe

  محتویات جعبه محصول

  • برد پروگرامر
  • کابل رابط USB
  • سی دی نرم افزارها به همراه فایل راهنمای محصول (PDF)
  • کارت گارانتی

  پشتیبانی و خدمات پس از فروش

  به منظور دانلود دفترچه راهنما، درایورهای محصول و نرم افزارهای مرتبط می توانید به خط پشتیبانی در برنامه تلگرام پیام دهید :

  0919-9653184